icon-setting Stacje Kontroli Pojazdów Rudnik Tumay

Stacje Kontroli Pojazdów Rudnik Tumay wykonują:

Okresowe badania techniczne:
– samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5T
– autobusów
– motocykli
– ciągników rolniczych
– pojazdów marki „SAM”
– pojazdów uprzywilejowanych i taksówek – samochody osobowe

Okresowe badania przed pierwszą rejestracją:
– pojazdów sprowadzonych z zagranicy
– pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych do ponownej rejestracji

Dodatkowe badania techniczne:
– pojazdów z instalacją gazową
– pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
– pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym
– pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy
– pojazdów z zatrzymanym przez policję (lub inspekcję transportu drogowego) dowodem rejestracyjnym
– pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych
– pojazdów po wymianie podwozia (ramy)
– pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy
– sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojeździe: amortyzatory, toksyczność spalin, światła itd.

Zapraszamy na darmowe sprawdzenie stanu pojazdu!

 

Dbając o zadowolenie naszych klientów doceniamy ich szeregiem akcji promocyjnych w tym:
– możliwość skorzystania z wycieczki do Lwowa, Lichenia, Pragi, Wiednia, Budapesztu, Berlina czy Drezna,
– możliwość wzięcia udziału w Loterii,
– kupon na darmowe tankowanie swojego auta w stacji AUTO-GAZ,
– kupon do AUTO MYJNI i WULKANIZACJI,
– babka włoska lub inny upominek samochodowy,
– możliwość skorzystania z usługi czyszczenia klimatyzacji ozonowaniem,
– dla klientów flotowych 7-dniowy pobyt w Italii.
– na życzenie klienta przypominamy pocztą o kończącym się terminie obowiązkowego badania technicznego pojazdu.

Lokalizacje Stacji Diagnostycznych:

kf2
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Kraśnik Fabryczny
kf
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów – Kraśnik Fabryczny
stroza
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów POM – Stróża
nk
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Niedrzwica Kościelna
lublin
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Lublin

CENNIK STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami).

Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów i usług VAT)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00 zł

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00 zł

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00 zł

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00 zł

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00 zł

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00 zł

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00 zł

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00 zł

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00 zł

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00 zł

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00 zł

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00 zł

1.17

tramwaj – wagon silnikowy

330,00 zł

1.18

tramwaj – wagon przegubowy

395,00 zł

1.19

tramwaj – wagon doczepny czynny

250,00 zł

1.20

tramwaj – wagon doczepny bierny

110,00 zł

1.21

trolejbus – badania elektryczne2)

115,00 zł

1.22

motorower

50,00 zł

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00 zł

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00 zł

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00 zł

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00 zł

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00 zł

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00 zł

2.6

toksyczności spalin

14,00 zł

2.7

poziomu hałasu

20,00 zł

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00 zł

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00 zł

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00 zł

3

skreślony

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00 zł

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00 zł

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00 zł

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00 zł

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00 zł

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00 zł

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00 zł

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00 zł

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.9

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

60,00 zł

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

94,00 zł

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00 zł

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00 zł

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00 zł

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00 zł

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00 zł

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00 zł

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00 zł

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00 zł

7.7

wykonanie numeru silnika

49,00 zł

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00 zł

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00 zł

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

255,00 zł

 

Cena zawiera podatek od towarów i usług VAT.
Do podanych kwot w zależności od badania należy doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 1,00 zł.

Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w.   – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Odgrzybianie ozonowe:
Zapewnia całkowite odkażenie mikrobiologiczne i eliminację jakichkolwiek przykrych zapachów pochodzenia zarówno organicznego jak i nieorganicznego.
zabija: bakterie, wirusy, zarodniki, pleśnie i wszystkie inne mikroorganizmy
niszczy środki chemiczne powodujące skażenie (np. pochodzące z emisji z paneli, dywaników, izolacji, farb, lakierów do drewna, tworzyw sztucznych itp.)
OZON nie kryje nieprzyjemnych zapachów lecz je usuwa. Należy tu podkreślić, że aktywnie usuwa zapachy np. tytoniu – z CAŁEGO wnętrza pojazdu (również z tapicerki itp.)

W trosce o naszych klientów, systematycznie przypominamy pocztą, o zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego w zależności od życzenia klienta.