icon-setting Loteria „Rudnik Tumay”

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII:

Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, oraz osoba prawna, która wykona przegląd rejestracyjny w jednej ze Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumay oraz skorzysta z 1 dowolnej usług firmy np:

  • myjnia (paragon kasowy z zakupu żetonów za min. 20zł),
  • auto-gaz (paragon kasowy pow. 15 litrów),
  • ubezpieczenia OC, AC, majątkowe (polisa z pieczątką firmy),
  • biuro podróży (paragon kasowy lub bilet za min. 20zł),
  • wycieczki (paragon kasowy za min. 20zł),
  • wulkanizacja (paragon kasowy za min. 20zł),
  • mechanika (paragon kasowy za min. 20zł),
  • zbieżność wykonana na SKP (paragon kasowy za min. 20zł),
  • darowizna na Fundację Monte Cassino (wpłata min. 20zł).

Aby zarejestrować swój udział w Loterii należy prawidłowo wypełnić formularz – zgłoszenie udziału w loterii promocyjnej („Formularz”) znajdującego się w oddziałach organizatora wpisując w odpowiednie pola swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, obowiązkowo numer telefonu oraz oddanie paragonów z kasy lub dowodów wpłaty potwierdzających wykonanie przeglądu oraz skorzystanie z jednej wybranej usługi wyżej wymienionej.

Więcej informacji w Regulaminie Loterii, który jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie Regulamin Loterii Rudnik Tumay „U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz co chcesz z nią zrobisz”

Zwycięzcy Loterii 2018

Zwycięzcy Loterii 2017

Zwycięzcy Loterii 2016

Zwycięzcy Loterii 2015

Zwycięzcy Loterii 2014

Zwycięzcy Loterii 2013

Zwycięzcy Loterii 2012

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ LOTERII RUDNIK TUMAY – FINAŁ ZAWSZE 6 GRUDNIA 🙂