regulamin

Regulamin Loterii Rudnik Tumay „U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz co chcesz z nią zrobisz”

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ RUDNIK TUMAY „U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz co chcesz z nią zrobisz”   Organizator i czas trwania loterii   1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą  „U Tumaya przegląd zrobisz, kasę wygrasz co chcesz z nią zrobisz” zwanej dalej „Loterią” jest firma Rudnik Tumay Biuro Andrzej Marzec z siedzibą w Kraśniku przy […]