Multimedia
Filmy, zdj�cia »
Aktualno�ci
Kup bilet on-line
Aby zam�wi� bilet autokarowy kliknij na jedn� z grafik po prawej stronie.
Po przej�ciu do systemu sprzeda�y post�puj zgodnie ze wskaz�wkami i dokonaj rezerwacji biletu.
Po dokonaniu p�atno�ci za bilet otrzymasz dwa numery: numer transakcji i numer PIN. Umo�liw� one zalogowanie si� w systemie i wydruk biletu.
Cz�ste pytania
Jakie formy p�atno�ci s� dopuszczalne?
Czy mo�liwe jest dokonanie zmiany na bilecie?
Co zrobi� gdy bilet zostanie zgubiony b�d� zniszczony?
Czy mog� zarezerwowa� bilet i odebra� go u kierowcy?
Jak rozpozna� autokar kt�rym mam podr�owa�?
wi�cej »
Blog firmowy
Nowo�ci w ofercie, zdj�cia, filmy, aktualno�ci ...